HAIDONG GUMDO®

KOREALAINEN MIEKKAILU
 


Harjoittelu

Haidong Gumdon harjoittelu koostuu peruslyönti- ja liikkumisharjoituksista, liikesarjoista ja paritekniikoista sekä erikoisharjoituksista, kuten paperin -, bambukeppien - ja heinäpaalien leikkaamisesta, kynttilöiden sammutuksesta ja lentävien/heitettävien esineiden (esimerkiksi pallot ja omenat) lyöminen ilmasta.Harjoittelussa käytetään apuna erilaisia miekkoja:

 • Mok-gum, Puumiekka
 • Begi gum, teroitettu "ohut teräinen" puumiekka
 • Ka-gum, Replikaattimiekka
 • Jin-gum, Teroitettu, "Oikea", miekka
 • Kyuk-Tu gum, paritaistelumiekka
 • An-Jeon gum, pehmeä paritaistelumiekka


Perusharjoitukset    

Perusharjoitukset toimivat koko harjoittelun tukena ja on tärkeä osa peruskurssilla opeteltavasta harjoittelumetodiikasta. Perustekniikan osaaminen mahdollistaa vaikeampien asioiden käsittelyn myöhemmissä harjoituksissa ja sen jatkuva harjoittelu (viikoittainen) luo riittävän peruskunnon ja tekniikan Haidong Gumdo eri osa-alueiden hallinnassa. Perustekniikat Koreaksi (Huom. kieliasussa ilmaistu ääntäminen suomeksi):

Perustekniikkasarja:

 1. Zun-Mjuon Begi (Suoraan leikkaus)
 2. Zwa-U Begi (Vasen / Oikea leikkaus)
 3. Sam-Dan Begi (Kolme leikkausta)
 4. Hwen-dan Begi (horisontaaliset leikkaukset)
 5. Gwan-Za Begi(光 "valo", kuusi leikkausta) 
 6. De-Do Se  (Leveä puolustus)
 7. Gum-Ge Se ("Kultainen Kukko")
 8. Za-jon Se (Luonnollinen puolustusasento)
 9. Ii-O-begi (Miekan iskut eteen-taakse Za-jon-sessa)
 10. So-Do Se (Matala puolustusasento)
 11. Zo-Son Se (Korkea valmiusasento)
 12. Zi-Ha Se (Matala valmiusasento)


Termejä harjoittelun tueksi

 • Tsar-Jo = Valmiina
 • Gjun-Ge = kummarrus
 • He-Dong = Kummarrusten yhteydessä huudettava yhteinen kunnian osoitus lajia kohtaan
 • Tsun-Bi = Valmiina
 • Pal-Do = Miekan veto
 • Si-Sak = Alkaa
 • Pa-Roo = Harjoitus lopetetaan / siirrytään omalle aloituspaikalle
 • Chak-Gum = Miekan Tupetus
 • Ii-O Begi = Miekan leikkaukset molempiin suuntiin kerralla (kaksi leikkausta)
 • Mak-Kii = Torjunta
 • Tsi-Ri-Gi = Pisto
 • Kjön-Za = "Guarding enemy"- Puolustautumisen perusta, Miekalla puolustetaan vartaloa havaitulta uhkalta

LYÖNTI ~ LEIKKAUS (Miekan lyönti on aina viiltävä leikkaus pois lukien pistot)

Pal-Do Chak-Gum, Miekan veto ja tupetus

Harjoitussarjassa erilaisia huotrasta vetoja ja tupetuksia yhtenäisenä liikkeenä. Tärkeä osa alkavaa (joskin kuvitteellista) taistelua.

Kyok-gum, Pariharjoitus

Pariharjoittelussa sovelletaan Haidong Gumdon perusteita hyökkäämiseen ja puolustamiseen. Hyvä paritekniikaan hallinta luo edellytykset useampien vastustajien vastaanottamiseen yhdellä kertaa.

Gum-Bub, Liikesarjat    

Liikesarjaharjoitukset aloitetaan heti peruslyöntien, liikkumisen ja asentojen omaksumisen jälkeen. Liikesarjat on ryhmitelty ja ensimmäinen sarja on nimeltään Ssang soo (Ssang Soo Gumbub 1~12). Näiden harjoittelu aloitetaan värivöillä (1-8) ja sarjan opettelu jatkuu mustan vyön asteilla. Ne yhdistävät opetellun puolustautumisen kuvitteellisia vastustajia vastaan jokaisesta suunnasta ja eri korkeuksilta.

Ssang Soo -Liikesarjan nimi "Kahden käden liikesarjat" tulee siitä, että miekkaa on raskasta käsitellä ja siksi siitä on käytettävä kahdella kädellä.

Liikesarjat lueteltuina: Liikesarjaryhmiä on lukuisia ja niiden harjoittelu jatkuu monimuotoisempana mustilla vyöasteilla.

 • Ssang Soo Gum-bub 1~12
 • Sim Sang Gum-bub 1~4
 • Yedo Gum-bub 1 ~ 9
 • Bon Guk Gum-bub 1~7
 • Jang Baek Gum-bub 1~7
 • Um Yang Gum-bub 1~7
 • Ssang Gum-bub 1~7

Zot-Bul Kugi, Kynttilän sammutus miekalla

Kynttilän liekin sammuttaminen Mok-Gum -puumiekan tuottamalla ilmavirralla on oiva tapa harjoitella ylhäältä alas -suuntatuvan Zun-mjuon begin oikeanlaista tekniikkaa. Leikkauksen on oltava riittävän voimakas, sen tulee noudattaa tarkkaa liikerataa ilman harjoittelijan käsien huojuntaa ja liikkeen pysäyttäminen tulee tapahtua oikeaan aikaan oikeaoppisesti, jotta kynttilä saadaan sammutettua vaurioittamatta sitä (osumatta kynttilään).

Jong-I Begi, Paperin leikkaus

Sanomalehtipaperi ripustetaan pääkorkeudelle narulle. Paperi leikataan miekalla horisontaalisesti, esimerkiksi nopeasti vasen oikea vasen -> <- ->. Viiltoja voidaan tehdä millä tahansa miekalla ja harjoitukseen voidaan lisätä liikkumista, kuten ympäriliikkeet ja lentävät hypyt. Kilpaillaan yleisesti esimerkiksi kansallisissa kisoissa.

Jip-Dan-Begi, Heinän/korsien leikkaus

Saman tyyppinen harjoitus kuten paperin leikkaus, mutta vain zin-gumilla.

Deon-Jeo Begi, Esineet ilmasta

Harjoitus kehittää nopeutta, koordinaatiota ja oikeantyyppistä miekan vetoa huotrasta. Esine, kuten pallo tai omena, heitetään ylöspäin ilmaan ja alastullessa se yritetään "halkaista" nopealla miekan vedolla. Soveltamiseen voi käyttää mielikuvitusta, esimerkiksi kohti tulevat esineet (harjoituspari heittää) tai monta liikkuvaa esinettä samanaikaisesti. Kilpailtu esimerkiksi Italian mestaruuskisoissa.

Dae-na-mu Begi, Bambun leikkaus

Bambu-keppi asetetaan jalustaan ja sitä leikataan ala- ja yläviistoon. Käytetään zin-gumia ja harjoittelu aloitetaan yleensä vasta ylemmillä vöillä. Suomessa voidaan soveltaa harjoittelua esimerkiksi pienillä lehtipuilla, kuten paju, pihlaja ja leppä. Kilpaillaan yleiseti esimerkiksi MM-tasolla.

Sparraus

Sparraustekniikoiden harjoittelu aloitetaan viimeistään vihreän vyön harjoitusohjelmassa ja siinä käytetään pehmustettua An-Jeon-Gum -miekkaa. Sparrausharjotteissa yhdistetään perustekniikka-, liikesarja- ja pariharjoitteet, mutta erona harjoitteluun on jokaisen iskun läpi lyöminen. Sparrauksesta on tullut osa kilpailuohjelmaa ja esimerkiksi Euroopanmestaruudesta kilpailtiin ensimmäisen kerran 2014.